Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003
Hospital Lægehus Afprøvningsres.
SKUP# Instrument Prøvemat. Rekvirent Analyse
kvalitet
Bruger
venlighed
Analyse
kvalitet
Bruger
venlighed
Rapport Resume
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 MedinorHentHent
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 Hæmoglobin Vene MedinorFør 2003Før 2003Før 2003Før 2003
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 Erythrocyttal Vene MedinorFør 2003Før 2003Før 2003Før 2003
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 MCV Vene MedinorFør 2003Før 2003Før 2003Før 2003
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 Leukocytter Vene MedinorFør 2003Før 2003Før 2003Før 2003
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 - 3 part diff - Neutrofile Vene MedinorFør 2003Før 2003Før 2003Før 2003
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 - 3 part diff - Lymfocytter Vene MedinorFør 2003Før 2003Før 2003Før 2003
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 - 3 part diff - MXD Vene MedinorFør 2003Før 2003Før 2003Før 2003
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 Thrombocyt Vene MedinorFør 2003Før 2003Før 2003Før 2003


SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign