Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003
Hospital Lægehus Afprøvningsres.
SKUP# Instrument Prøvemat. Rekvirent Analyse
kvalitet
Bruger
venlighed
Analyse
kvalitet
Bruger
venlighed
Rapport Resume
SKUP/2006/47 Chempaq XBC ChempaqHentHent
SKUP/2006/47 Chempaq XBC Hæmoglobin Vene Chempaq
SKUP/2006/47 Chempaq XBC Hæmoglobin Kapillær Chempaq
SKUP/2006/47 Chempaq XBC Leukocytter Vene Chempaq
SKUP/2006/47 Chempaq XBC Leukocytter Kapillær Chempaq
SKUP/2006/47 Chempaq XBC - 3 part diff - Granulocytter Vene Chempaq
SKUP/2006/47 Chempaq XBC - 3 part diff - Granulocytter Kapillær Chempaq
SKUP/2006/47 Chempaq XBC - 3 part diff - Lymfocytter Vene Chempaq
SKUP/2006/47 Chempaq XBC - 3 part diff - Lymfocytter Kapillær Chempaq
SKUP/2006/47 Chempaq XBC - 3 part diff - Monocytter Vene Chempaq
SKUP/2006/47 Chempaq XBC - 3 part diff - Monocytter Kapillær Chempaq


SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign