Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003
Hospital Lægehus Afprøvningsres.
SKUP# Instrument Prøvemat. Rekvirent Analyse
kvalitet
Bruger
venlighed
Analyse
kvalitet
Bruger
venlighed
Rapport Resume
SKUP/2013/68 ImmunoCAP Rapid Kapillær PhadiaHentHent
SKUP/2013/68 Husstøvmide (d1) Kapillær Phadia
SKUP/2013/68 Timothy (græspollen, g6) Kapillær Phadia
SKUP/2013/68 Birkepollen (t3) Kapillær Phadia
SKUP/2013/68 Katteskæl (e1) Kapillær Phadia
SKUP/2013/68 Hundeskæl (e5) Kapillær PhadiaHentHent
SKUP/2013/68 Gråbynke (w6) Kapillær Phadia
SKUP/2013/68 Alternaria alternata (m6) Kapillær Phadia
SKUP/2008/67 Konfidentiel Kapillær Konfidentiel


SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign