Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003
Hospital Lægehus Afprøvningsres.
SKUP# Instrument Prøvemat. Rekvirent Analyse
kvalitet
Bruger
venlighed
Analyse
kvalitet
Bruger
venlighed
Rapport Resume
SKUP/2010/73 HemoCue WBC Vene HemoCue ABHentHent
SKUP/2010/73 HemoCue WBC Kapillær HemoCue ABHentHent
SKUP/2006/47 Chempaq XBC Vene ChempaqHentHent
SKUP/2006/47 Chempaq XBC Kapillær Chempaq
SKUP/2002/23* ABX Micros CRP Kapillær TRIOLABFør 2003Før 2003HentHent
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 Vene MedinorFør 2003Før 2003Før 2003Før 2003HentHent
SKUP/2000/6 Sysmex KX-21 Kapillær MedinorFør 2003Før 2003Før 2003Før 2003


SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign