Hjemmesidens formål er at forbedre analysekvaliteten på patientnært udstyr.

Målet nås ved, at organisere/offentliggøre standardiserede og leverandøruafhængige afprøvninger af laboratorieudstyr dels i sygehuslaboratorium og dels blandt slutbrugere, dvs. i lægehuse eller hos patienterne.

Ved afprøvningerne vægtes analysekvalitet og brugervenlighed lige højt og der tages hensyn til, at udstyret skal kunne anvendes af slutbrugeren. I nogle praksis betjenes udstyret af dels personale med laboratorieuddannelse (bioanalytikere), dels af personer uden laboratoriemæssig baggrund (fx sygeplejersker, sekretærer og læger).

 

Formålet opfyldes ved

  • at forberede, tilrettelægge, gennemføre og rapportere afprøvninger.
  • at foretage evidensbaseret vidensformidling vedrørende teknologivurdering af decentralt laboratorieudstyr.
  • at sikre at afprøvningernes resultater foreligger i en form, der er anvendelig for praktiserende læger.


SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign