Läkartidningen Nr. 46 2008

Välj säkra mätmetoder för patientnära analyser v/Göran Lindstedt

Laboratorieutrustning för primärvården bör utprövas av oberoende organ v/ Sverre Sandberg, Gunnar Nordin, Arne Mårtensson, Per Grinsted, Esther Jensen, Camilla Eide Jacobsen, Grete MonsenSKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign