C-reaktivt protein

Mål for analysekvalitet på veneblod eller finger-kapillærblod efter siddende hvile i 15 min. efter danske kvalitetskrav, november 2003

  LKO-laboratorium Almen praksis
Bias < 3% < 10%
CV < 5% < 10%

Målene er defineret for værdier over 15 mg/l. 
                                           SKUP/2011/70* smart CRP er vurderet for koncentrationer over 4,5 mg/L.
                                           SKUP/2008/61 i-CHROMA er vurderet for koncentrationer over 2,5 mg/L.
 
Målene er opstillet på basis af de kliniske problemstillinger i Primærsektoren
- Man skal kunne skelne 35 mg/L fra 50 mg/L
- Man skal kunne se et fald fra 40 mg/L til 20 mg/L på 24 timer

Bemærk, at CRP analysen i almen praksis med denne analysekvalitet ikke kan anvendes til monitorering af reumatiske sygdomme eller diagnostik af infektioner hos spædbørn.

Referencer for CRP

  • Dahler-Eriksen BS, Lassen JF, Lund ED, Lauritzen T, Brandslund I. C-reactive protein in general practice – how commonly is it used and why. Scand J Prim Health Care 1997;15: 35-8.
  • Dahler-Eriksen BS, Lassen JF, Petersen PH, Lund ED, Lauritzen T, Brandslund I. Evaluation of a near-pa¬ tient test for C-reactive protein used in daily routine in primary health¬ care by use of difference plots. Clin Chem 1997;43(11):2064-75.
  • Dahler-Eriksen BS, Brandslund I, Lassen JF, Lauritzen T. Diagnostisk værdi af C-reaktivt protein ved bak¬ terielle infektioner. Ugeskr Læger 1998;160(34):4855-9.
  • Dahler-Eriksen BS, Lassen JF, Lauritzen T, Lund ED, Brandslund I. Forskelle i brugen af C-reaktivt protein og sænkningsreaktion i almen praksis og på sygehuse. Ugeskr Læger 1998;160(34):4868-72.


Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign