B-Glukose

Mål for analysekvalitet på veneblod eller finger-kapillærblod efter siddende hvile i 15 min. efter danske kvalitetskrav, november 2003

 

  LKO-laboratorium Almen praksis
Bias < 1,5% (vene-plasma) < 3% (kapillær fuldblod)
CV < CV % < 2,5% (vene-plasma) < 4% (kapillær fuldblod)


 
Matrix-effekt
En del af det patientnære analyseudstyr til måling af glukose kan kun anvendes til frisk kapillærblod, hvorved matrix-sammensætningen af det udsendte materiale forårsager en forkert værdi, som ikke nødvendigvis er udtryk for måle-bias på patientprøver.

I almen praksis forudsættes det, i forbindelse med diagnostik af diabetes, at målte kapillære B-glukose værdier i området 5,5-7,5 mmol/l analyseres på biokemisk laboratorium med plasmamåling for at sikre diagnosen diabetes mellitus (www.dsam.dk).Referencer for danske Glucose mål

  • Boyd JCC, Bruns DE. Quality specifications for glucose meters: assessment by simulation modeling of errors in insulin dose. Clin Chem 2001;47:209-14. 
  • Skeie S, Thue G, Sandberg S. Patient-derived quality specifications for instruments used in self-monitoring of blood glucose.
  • Hyltoft Petersen P, Brandslund I, Jørgensen L, Stahl M, de Fine Olivarius N, Borch-Johnsen K. Evaluation of systematic and random factors in measurements of fasting plasma glucose as the basis for analytical quality specifications in the diagnosis of diabetes. 3. Impact of the new WHO and ADA recommendations on diagnosis of diabetes mellitus. Scand J Clin Lab Invest 2001;61(3):191-204.
  • Stahl M, Brandslund I, Iversen S, Filtenborg JA. Quality assessment of blood glucose testing¬ in general practitioners’ offices improves quality. Clin Chem 1997;43(10):1926-31.
  • Stahl M, Brandslund I, Jørgensen LGM, Hyltoft Petersen P, Borch-Johnsen K, de Fine Olivarius N. Can capillary¬ whole blood glucose and venous plasma glucose measurements be used interchangeably in diagnosis of diabetes mellitus? Scand J Clin Lab Invest 2002; 62(2):159-66.

 

SKUP’s rapporter er opgivet i forhold til kvalitetsmål for Total Error og farvekodningen er:

Grøn  Tilfredsstillende 95% af resultaterne må afvige maksimalt ± 10% 
Gul  Mindre tilfredsstillende 95% af resultaterne må afvige op til ± 20%
Rød  Utilfredsstillende Mere end 95% af resultaterne afviger > 20%

  Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign