Hæmoglobin A1c

Mål for analysekvalitet på veneblod eller finger-kapillærblod efter siddende hvile i 15 min. efter danske kvalitetskrav, november 2003.

  LKO-laboratorium Almen praksis
Bias < 3% < 4% 
CV < 3% < 4%


OBS: Forudsat brugt udelukkende til kontrol. Den opnåede CV % er afgørende for, hvor stor en ændring skal være før man kan se en signifikant forskel. Nomogram herfor kan ses i referencen, hvorfra også mål for bias og CV % er hentet.

 

Referencer for HbA1c

  • Jørgensen L, Brandslund I, Stahl M, Hyltoft Petersen P, Iversen S, Klitgaard N, de Fine Olivarius N. Upper reference limit, analytical quality specifications and clinical use of Hemoglobin A1c. Scand J Clin Lab Invest 2002;62:609-22.


SKUP's quality goals for HbA1c

Impression (CVa) < 4,0% 
Systematic deviation from the Comparison Method (Bias) <±4,0%
Total error <±10,0%

 

SKUP rapporterne er opgivet i forhold til kvalitetsmål for Total Error og farvekodningen er:

 

Grøn Tilfredsstillende 95% af resultaterne må afvige maksimalt ± 10% 
Gul Mindre tilfredsstillende 90% af resultaterne må afvige maksimalt  ± 10
Rød Utilfredsstillende Mere end 90% af resultaterne afviger ± 10%Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign