INR = International Normalised Ratio

Mål for analysekvalitet på veneblod eller finger-kapillærblod efter siddende hvile i 15 min. efter danske kvalitetskrav, november 2003

 

  LKO-laboratorium Almen praksis
Bias  < 3%  < 6% 
CV  < 3%  < 5%*


INR måles i praksis på fingerkapillærblod med et måleprincip, hvor Faktor 5 (modsat i laboratorier) indgår. Faktor 5 er ustabil over tid og temperatur.


Referencer for INR

  • Lassen JF, Kjeldsen J, Antonsen S, Petersen PH, Brandslund I. Interpretation of serial measurements of international normalized ratio for prothrombin times in monitoring oral anticoagulant therapy. Clin Chem 1995; 41(8):1171-6.
  • Lassen JF, Brandslund I, Antonsen S. International Normalized Ratio for pro-thrombin times¬ in patients taking¬ oral anti¬ coagulants: critical difference and probability of significant change in consecutive measurements. Clin Chem 1995;41(3):444-7.
  • Kjeldsen J, Lassen JF, Petersen PH, Brandslund I. Biological variation of International Normalized Ratio for prothrombin times, and consequences in monitoring oral anti¬ coa¬ gulant therapy: computer simulation of serial¬ measurements with goalsetting for an¬ alytical quality. Clin Chem 1997;43(11):2175-82.SKUP’s rapporter er opgivet i forhold til kvalitetsmål for Total Error og farvekodningen er:

Grøn Tilfredsstillende 95% af resultaterne må afvige maksimalt +/- 20%
Af de afvigende resultater må maksimalt eet resultat afvige mere end 25%
Gul Mindre tilfredsstillende 90% af resultaterne må afvige maksimalt +/- 20%
Af de afvigende resultater må maksimalt to afvige mere end 25 %
Rød Utilfredsstillende Mere end 90% af resultaterne afviger +/- 20%
Eller af de afvigende resultater afviger tre eller flere mere end 25%

 Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign