P-Creatinin 

Mål for analysekvalitet på veneblod eller finger-kapillærblod efter siddende hvile i 15 min. efter danske kvalitetskrav, november 2003.
SKUP har ikke defineret kvalitetsmål for komponenten.

 

  LKO-laboratorium Almen praksis
Bias  < 3%  < 5% 
CV  < 3%  < 6%Målene er opstillet ud fra Primærsektorens ønske om at kunne detektere en uræmi, og en kraftigt stigende P-Creatinin.

Med denne analysekvalitet

  • kan en stigning fra 100 µmol/l til 125 µmol/l detekteres.
  • kan en værdi på 25 µmol/l over øverste reference-intervalgrænse detekteres med over 95% sandsynlighed.

OBS! Kravene er ikke tilstrækkelige til at vurdere glomerulær filtrationsrate.Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign