Sænkningsreaktionen (SR, ESR)

Mål for analysekvalitet på veneblod efter danske kvalitetskrav, november 2003.
SKUP har ikke defineret kvalitetsmål for komponenten.

 
Det anbefales, at laboratoriekonsulenten ved det årlige besøg medbringer en prøve til sænkningsreaktion med en kendt værdi. Denne prøve opsætter personalet/lægen i lægepraksis ved besøgets start og aflæser efter en time. Det er proceduren ved opsætning og resultataflæsning, der kontrolleres.

Det kontrolleres, at praksis kan genfinde sammenligningslaboratoriets værdi ± 50%.


Indikationen for SR i almen praksis er tilstande med svært forhøjet SR, som mistanke om

  • arteritis temporalis ved synsforstyrrelser, 
  • systemisk lupus
  • myeolomatose ved svære reci¬diverende infektioner.

OBS! SR kan ikke anvendes til infektionsdiagnostik eller monitorering heraf.


Referencer for SR

  • http:www.westgard.com/intra-inter2.htm
  • Thue G, Sandberg S, Fugelli P. The erythrocyte sedimentation rate in general practices: clinical assessment based on case historie¬ s. Scand J Clin Lab Invest 1994;54:291-300.Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign