U-hCG (graviditetstest)

Resultatet afgives på en ordinal skala med udfaldet 0 eller 1 (negativ, positiv). Graviditet kan ses fra 5 IU/l i urinen, og ikke under denne værdi. 40+ årrige kan have fysiologiske værdier på 10-12 IUhCG


Mål for analysekvalitet
Antal pos. ved 40 IU hCG/l: 100% 1 (+)
Antal neg. ved 5 IU hCG/l: 100% 0 (–)


Primærsektoren ønsker at graviditetstest skal kunne detektere alle med

  • graviditet fra dag 30 (2 dage efter forventet menstruation, ved cyclus 28 dage).
  • alle med symptomgivende ekstrauterin graviditet ~ U-hCG koncentration på 40 IU/l. Det er OK, at værdier ned til 25 IU/L kan detekteres.

NB! Ved mistanke om ekstrauterin graviditet anbefales det at kontrollere test-resultatet med blod analysen S-hCG bestemmelse på biokemisk afdeling. Jf. at kravene fra NCCLS for øverste grænse er 25 IUhCG/l.


Referencer for U-hCG

  • Hyltoft Petersen P. Analytical quality specifications for measurements reported on an ordinal¬ scale. Accred Qual Assur 1999;4:406-9.
  • Hyltoft Petersen P, Sandberg S, Fraser CG, Goldschmidt H. A model for setting ana¬ lytical quality specifications and design of control for measurements on the ordinal scale. Clin Chem Med Lab 2000;38:545-51.
  • Palmieri C et al. Management and outcome of healthy women with a persistently elevated beta-hCG. Gynecol Oncol. 2007;106:35-43.


Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign