B-Hæmoglobin

Mål for analysekvalitet på veneblod eller finger-kapillærblod efter siddende hvile i 15 min. efter danske kvalitetskrav, november 2003

 

  Sammenligningslaboratorium Almen praksis
Bias < 1% (vene) < 2% (finger)
CV < 2% (vene) < 3% (finger)Målet for analysekvaliteten er baseret på et ønske fra Primærsektoren om at kunne måle en ændring fra 7,0 til 6,1 mmol/L


Kapillærblod i finger eller øre

  • Koncentrationsniveauet for højmolekylære komponenter (f.eks. Hæmoglobin) i Fingerkapillærblod er mere sammenlignelig med veneblod hos siddende personer end ørekapillærblod.
  • Prøvetagerne opnår en bedre rutine ved fingerkapillærblod end ved ørekapillærblod.

 

Leucocytter

Der er i øjeblikket ingen danske kvalitetskrav.

 

3 parts diff

Der er i øjeblikket ingen danske kvalitetskrav.Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign