Dyrkning på urin

SKUP har ikke defineret kvalitetsmål for komponenten.

Rapportering indebærer beskrivelse af vækstgrad og florasammensætning.

1. Vækstgrad
Beskrives som vækst eller ikke vækst. Ved vækst gradueres efter mængde i nedenstående koncentrationer:

2. Mængde

£ 103 kolonier
• 104 kolonier
• 105 kolonier
• > 105 kolonier

          Ved opgørelsen af mængden tillades ± en faktor 10 i vurderingen.


3. Florasammensætning 

Ved vækst beskrives florasammensætningen som:

• renkultur
• blanding af flere forskellige organismer (blandet flora).

 

Kvalitetskrav

  ±Vækst   Mængde  
Meget tilfredsstillende 100% (12 korrekte af 12) ≥ 91% (11 korrekte af 12)
Tilfredsstillende ≥ 91% (11 korrekte af 12) ≥ 83% (10 korrekte af 12)
Mindre tilfredsstillende ≥ 83% (10 korrekte af 12) ≥ 75% (9 korrekte af 12)
Ikke tilfredsstillende < 83% (<10 korrekte af 12) < 75% (<9 korrekte af 12)

 
 
  Florasammensætning 
Meget tilfredsstillende ≥ 91% (11 korrekte af 12)
Tilfredsstillende ≥ 83% (10 korrekte af 12)
Mindre tilfredsstillende ≥ 75% (9 korrekte af 12)
Ikke tilfredsstillende < 75% (<9 korrekte af 12)


SKUP har ikke defineret kvalitetsmål for komponenten.Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign