Resistensbestemmelse på urin

SKUP har ikke defineret kvalitetsmål for komponenten.

Resistensundersøgelsen (følsomhedsvurdering) udføres som en biologisk test med svar, afgivet på en binominal skala med udfaldet S (følsom) eller R (resistent).


Kvalitetsmål 

  Resistensbestemmelse 
Meget tilfredsstillende ≥ 91% (≥ 44 korrekte resultater af 48)
Tilfredsstillende ≥ 83% (≥ 40 korrekte resultater af 48)
Mindre tilfredsstillende ≥ 75% (≥ 36 korrekte resultater af 48)
Ikke tilfredsstillende < 75% (< 36 korrekte resultater af 48)Der tages – ved vurdering af de enkelte resistensbestemmelsers korrekthed – udelukkende udgangspunkt i testens resultat, ikke dens kliniske konsekvens eller det forhold, at nogle antibiotika er sværere end andre at resistensbestemme bakterier overfor. Der bliver heller ikke skelnet imellem en »major error« (som opstår, når en resistent bakterie bliver betegnet som værende følsom) og en »minor error« (som opstår, når en følsom bakterie bliver betegnet som værende resistent) desuagtet, at den førstnævnte fejl vil kunne lede til en direkte fejlbehandling af patienten.

SKUP har ikke defineret kvalitetsmål for komponenten.Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign