Kvalitetsmål for Klamydia

Der er i øjeblikket ingen danske kvalitetskrav.

SKUP's kvalitetsmål for klamydiatest (påvisning af Chlamydia trachomatis):

 

Kvinder Urin Sensitivitet >85%
    Specificitet >99%
  Cervix Sensitivitet >90% 
  Specificitet >99%
       
Mænd Urin Sensitivitet >85%
    Specificitet >99%
  Uretra Sensitivitet >90%
    Specificitet >99%

Guldstandard
Dyrkning på cellekultur.
Metoden er god under optimale betingelser, men fordi C. trachomatis dør under postfremsendt transport, er metoden sjældent anvendt i dag.

Klamydia infektion
C. trachomatis er en intracellulær organisme, som primært afficerer genitale slimhinder. Påvisning af C. trachomatis hos en person er i princippet ensbetydende med infektion. Den ideelle metode har 100 % sensitivitet (alle infektioner opdages) og 100 % specificitet (ingen falsk positive), og findes selvfølgelig ikke.

Mikrobiologiske afdelinger
Metoderne til diagnostik af Klamydia er baseret på nukleinsyretest (DNA eller RNA) og kan også anvendes til ikke-invasive prøver (f.eks. urin). Det er langt mere sensitive teknikker end de gammeldags ELISA (antigen-antistof-testene), der endvidere er uegnede til ikke-invasive prøver.

Almen Praksis
Der er ingen situationer i almen praksis, hvor man skal have svar på en Klamydiatest akut. Hvis man alligevel vil analysere Klamydia i almen praksis, må man derfor kunne forlange samme kvalitet af hurtigtesten, som man har på metoderne i mikrobiologiske afdelinger.

Anmeldepligt
Påvisning af Klamydiainfektionen skal i Danmark anmeldes til Statens Serum Institut af den der udfører testen (egen læge i givet fald).

Hurtig test
De kendte kommercielle patientnære test beregnet til almen praksis eller patient-egen-måling er baseret på ELISA-principper.

Mikrobiologer i Danmark, Norge og Sverige forventer ikke, at ELISA kan nå kvalitetsmålene.

 Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign