Der kom danske kvalitetsmål for U-stiks i 2011.
Der foreligger tre U-stiksrapporter FØR kvalitetsmålene.
SKUP har ikke i rapporterne defineret kvalitetsmål for stiks-komponenterne.


I afprøvningerne testes visuel aflæsning mod maskinel aflæsning.
Afprøvningernes resultater sammenlignes med to eksisterende test.Tilbage

Tilfredstillende Mindre tilfredstillende Utilfredstillende Afprøvning før kvalitetskrav 2003

 

 SKUP i Danmark · Hillerød Hospital · Klinisk Biokemisk Afd. · Dyrehavevej 29, 16A · 3400 Hillerød · T +45 48 29 41 76 · esther.jensen@regionh.dk
Dudal Webdesign